Tips för att stärka immunförsvaret

Vad är immunförsvaret?

Immunförsvaret är kroppens system att angripa och bekämpa virus, bakterier och andra främmande ämnen som bedöms vara farliga för våra celler. Det finns två kategorier i vårt immunförsvar.

  • Det nativa försvaret. Det här försvaret föds vi med och här ingår mikroorganismer som makrofager, granulocyter och endotelceller som identifierar främmande inkräktare genom att undersöka vilket antigen den främmande partikeln har. Man kan påstå att det här är en form av mutualism eftersom dessa organismer skyddar vår kropp mot andra, skadliga organismer i utbyte mot näring och en gynnsam plats att leva i.
  • Det specifika (adaptiva) försvaret. Här ingår T- och B-lymfocyter som inte direkt kan försvara oss mot virus men genom att utsättas för dem så byggs immunitet upp. Först vet inte lymfocyterna att viruset som tränger in i kroppen är skadligt, men när de första angreppen från virusen sker i kroppen börjar så småningom lymfocyterna att förstå att så är fallet.

Stärk ditt immunförsvar

Det finns en del knep att tillgå för att stärka immunförsvaret. Immunförsvaret är också genetiskt betingat varför en person naturligt kan ha bättre immunförsvar än en annan.

  • Undvik fetma. Feta personer har sämre kondition än smala vilket sänker immunförsvarets kapacitet.
  • Rör på dig. När du rör på dig och anstränger dig fysiskt förbättras både hjärtats kapacitet och lungorna vilket förstärker immunförsvarets kapacitet.
  • Ät frukt och grönt. Vitaminer är essentiella för att positivt förstärka vårt immunsystem. Likaså är antioxidanter som återfinns i exempelvis bär viktiga för att motverka fria syreradikaler som kan orsaka skada i kroppen.
  • Vistas inte i storstaden hela tiden. Bor du i Stockholm kan det vara bra att åka bort till landet emellanåt. Luftkvaliteten i vår huvudstad är inte så bra och mycket avgaser och smutspartiklar i luften är skadliga för vår hälsa när vi andas in dem.